1Par. 2: 43 je ... Co je 1Par. 2: 43?
Synové Hebronu: Chóre a Tafua a Rekem a Semy.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.