1Par. 2: 44 je ... Co je 1Par. 2: 44?
Sema zplodil Raham, otce Iorkeamova a Rekem zplodil Sammai.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.