1Par. 2: 45 je ... Co je 1 Par. 2: 45?
Syn Sammaiova Maónu a Maónu - otec Beth - Zur.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.