1Par. 2: 47 je ... Co je 1Par. 2: 47?
Jahdai synové: regem, Jotama, Geshan, pelet, Efa a Shaaph.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.