1Par. 2: 48 je ... Co je 1Par. 2: 48?
Concubine Calev, Maaha, porodila Sheber a Firhanu;

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.