1Par. 2: 5 je ... Co je 1Par. 2: 5?
Synové Perez: Esrom a Hamul.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.