1Par. 2: 50 je ... Co je 1Par. 2: 50?
Tito jsou synové Káleba: syn Hur, prvorozený z Efrat; Šoval, Kiriátův otec, Jarim; Nav. 9: 17

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.