1Par. 2: 51 je ... Co je 1 Par. 2: 51?
Salma, otec Betlémský; Hareph, otec Bethfadera.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.