1Par. 2: 53 je ... Co je 1Par. 2: 53?
Kmeny Kirjat - jearímu: Ifriyane, Futiyane, Shumafane a Midraityane. Z nich přišel Tsoryane a Eshtaolians.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.