1Par. 2: 54 je ... Co je 1 Par. 2: 54?
Synové Salma: Betléma, a Netophathites, domácí Jóabových a půl Menuhotyan - Tsoryane,

The Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.