1Par. 2: 7 je ... Co je 1 Par. 2: 7?
Synové Harmiho: Ahar, který přinášel Izraelovi potíže, porušuje kouzlo. Nav. 7: 1 22: 20

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.