1Par. 2: 8 je ... Co je 1Par. 2: 8?
Syn Ethanův: Azariáš.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.