1Par. 2: 9 je ... Co je 1Par. 2: 9?
synů Ezron, kteří se narodili s ním: Jerachmeel a Chelubai.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.