1Par. 20: 1 je ... Co je 1 Par. 20: 1?
O rok později, v době, kdy králové jít ven [ve válce] , Joáb sprovozeni armádu a začal pustošit zemi synů Ammon, a přišel a oblehl Rabu. David zůstal v Jeruzalémě. Jóab, který dobyl Rabbah, zničil to. 2 Svět. 11: 1 2 Svět. 12: 26

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.