1Par. 20: 2 je ... Co je 1Par. 20: 2?
a vzal jejich korunu krále hlavu a zjistil, že váží talent zlata a drahých kamenů v ní; a byl svěřen Davidovu hlavu. A hodně těžby z města. 2 Svět. 12: 30

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.