1Par. 20: 4 je ... Co je 1 Par. 20: 4?
Potom začala válka s Filistinci v Gazere. Potom Sóóchai Khushatyan udeřil Safa, jednoho z potomků Refaimů. A uklidnili. 2 Svět. 21: 18

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.