1Par. 20: 5 je ... Co je 1Par. 20: 5?
A opět byla válka s Filistinskými. Tedy Elhanám, syn Jairovův, udeřil Lachmiášovi, bratovi Goliáše Gitského, jehož hrot oštěpů byl jako tkalcovský paprsek. 2 Svět. 21: 19

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.