1Par. 20: 6 je ... Co je 1Pas. 20: 6?
V Gathu se ještě bojovala. Byl tam jeden vysoký muž, který měl šest prstů, celkem dvacet čtyři. A byl také od potomků Refaimů. 2 Svět. 21: 20 Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.