1Par. 21: 1 je ... Co je 1Par. 21: 1?
Satan se vzbouřil proti Izraeli a provokoval Davida, aby počítal Izraelce. 2 Svět. 24: 1

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.