1Par. 21: 10 je ... Co je 1Par. 21: 10?
Jdi a promluv k Davidovi: Toto praví Hospodin: tři [tresty] Doporučuji vám, vyhnout se některému z nich sami - a pošlu vám to.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.