1Par. 21: 12 je ... Co je 1Par. 21: 12?
nebo tři roky - hlad, nebo tři měsíce budete sledují své nepřátele, a meč nepřátel tvých dotekl [k vám] ; nebo za tři dny - meč Hospodinův a rána na zemi a Anděl Hospodinův, který zničí ve všech mezích Izraele. Takže zvážit, co mi odpovědět Kdo mě poslal se slovem.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.