1Par. 21: 13 je ... Co je 1Par. 21: 13?
I řekl David Gad I‘, ale je to lepší, dejte nám dostanou do rukou Hospodinu, neboť jeho milosrdenství je velmi velký, ale nepustili mě padnout do lidských rukou. 2 Svět. 24: 14 Pláč. 3: 22

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.