1Par. 21: 15 je ... Co je 1 Par. 21: 15?
A Bůh poslal anděla do Jeruzaléma, aby ho zničil. A když začal zkazit, viděl Pán a on se pokoušel o tuto pohromu a řekl anglicko-ničitelovi: "Dost!" teď polož svou ruku dolů. Pánův anděl stál [pak] nad humnou Ornanem Jebusitem. 2 Svět. 24: 16

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.