Deut. 10: 13 je ... Co je Deut. 10: 13?
Chcete-li zachovávat přikázání Páně a jeho stanovy, které já přikazuji tobě dnes k tvému ​​dobru.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.