Deut. 10: 14 je ... Co je Deut. 10: 14?
Hle, Hospodina, váš Bůh, nebesa a nebesa nebesa, země i všechno, co je na něm. Gen. 14: 19 Svět. 8: 27 Ps. 23: 1

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.