Deut. 10: 15 je ... Co je Deut. 10: 15?
Ale vaši otcové Bůh je láska, a vyvolil símě jejich po nich, ze všech národů, jakož dnes [viz] .

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.