Deut. 10: 17 je ... Co je Deut. 10: 17?
Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh bohů a Pán pánů, velký, mocný a strašný Bůh, který se nedívá na tváře a neberí dary, 2Char. 19: 7 Práce. 34: 19 Jer. 32: 19 Skutky. 10: 34 1Pet. 1: 17 Řím. 2: 11 Gal. 2: 6 Ef. 6: 9 Kol. 3: 25

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.