Deut. 10: 1 je ... Co je Deut. 10: 1?
V té době mi Hospodin řekl: "Vystřihni dva kamenné stoly jako první a jdi ke mně na horu a udělej si dřevěnou truhlu. Ex. 34: 1

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.