Deut. 1: 2 je ... Co je to Deut. 1: 2?
V cestě z jedenácti dnů od Oréb přes hory Seir až Kadeše - Barnea. Ex. 3: 1

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.