Deut. 10: 5 je ... Co je Deut. 10: 5?
A obrátil jsem se, slezl jsem z hory a položil stoly do schrány, kterou jsem udělal, aby tam byli, jak mi přikázal Hospodin. 3Kar. 8: 9

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.