Deut. 10: 6 je ... Co je Deut. 10: 6?
A synové Izraelští odešli z Beeroth-Bene-Jaakan do Moseru; tam Aaron zemřel a byl tam pohřben a jeho syn Eleazar se stal knězem místo něho. Čísla. 20: 29 Num. 33: 31

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.