Deut. 10: 8 je ... Co je Deut. 10: 8?
V té době oddělil Hospodin pokolení Léví, aby nosili truhlu smlouvy Hospodinovy, aby stáli před Hospodinem, aby mu sloužili, a požehnej jeho jméno, [jak to chodí] až do dnešního dne ; Čísla. 3: 12 Num. 4:25 hod 18: 5, 7.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.