Deut. 10: 18 je ... Co je Deut. 10: 18?
soud sirotku a vdově, miluje cizinec, dávaje mu chléb a oděv.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.