Deut. 11: 10 je ... Co je Deut. 11: 10?
Pro zemi, do níž se béřeš, aby ji dědičně obdržel, není jako země Egyptské, z níž jste vyšli, kde si zasel símě tvé, napojena [ji] s pomocí nohou, jako olivovní zahrada; 3Kar. 21: 2

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.