Deut. 10: 11 je ... Co je Deut. 10: 11?
A Pán mi řekl: Vstaň, vezmi cestu před lidmi [sim] ; ať jdou, a posednou zemi, kterou jsem přísahal svým otcům, abych je dal.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.