Deut. 10: 20 je ... Co je Deut. 10: 20?
Hospodin, tvůj Bůh, Fear [a] ho [jedna] , aby sloužil, a Jemu se štěpí, a ve jménu jeho přisahati: Dt. 6: 13 Mat. 4: 10 Cibule. 4: 8

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.