Deut. 10: 21 je ... Co je Deut. 10: 21?
On je tvá chvála, a on jest Bůh tvůj, kterýž učinil s tebou tyto veliké a hrozné, [business] , který viděly oči tvé;

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.