Deut. 10: 22 je ... Co je Deut. 10: 22?
V sedmdesáti duší tvoji otcové sestoupili do Egypta, a teď Hospodin, tvůj Bůh, učinil tě jako hvězdy nebeské. Gen. 46: 27

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.