Deut. 11: 25 je ... Co je Deut. 11: 25?
Nikdo nemůže stát před vámi. Hospodin, tvůj Bůh, před tebou přinese strach a chvění do každé země, kam kráčíš, jak ti řekl. Ex. 23: 27

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.