Deut. 11: 29 je ... Co je Deut. 11: 29?
Když Hospodin uvede tě Bůh tvůj v zemi, do níž se béřeš ji vlastnit, pak požehnání na Gerizim, a zlořečení na hoře Ebal Deut. 27: 12 Nav. 8: 33 8: 34 Soud. 9: 7

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.