Biografický slovník

Aaron (AZ narcis)

Aaron (AZ narcis) - to je ... Co je Aaron (AZ narcis)?
Aaron (AZ narcis) - Bishop z Archangelsku a Kholmogory syn Kolomna kněz, který se narodil v roce 1781. Byl žákem moskevské slovansko-řecké latinské akademie, znal staré a nové jazyky a přeložil z angličtiny do němčiny. On byl vysvěcen biskupy v 1826, v 1830 - odešel do odpočinku, zemřel v 1842.

Biografický slovník. 2000.