Absolutní je ... Co je absolutní?

ABSOLUTE -a; m. [z lat. absolutus - nezávislý, neomezený]. Kniha. 1. V idealistické filozofii: věčný, neměnný základ všeho, co existuje (duch, myšlenka). 2. [z kapitálu] V křesťanství: Bůh. 3. Něco nepodmíněného, ​​soběstačného, ​​nezávislé na podmínkách a vztazích. Udělejte to stejně. ze smth. Stavět a. smth. Absolutní (viz). * Absolutní (z latinského absolutus. - absolutní, neomezený), filozofie a náboženství - absolutní, Perfektní start prosté jakéhokoli druhu vztahů a podmínek (Boha, absolutní osobnosti - v teismu, One - v neo-Platonism a tak dále. atd.). * * * ABSOLYUTABSOLYUT (z latinského absolutus. - absolutní, neomezený), filozofie a náboženství - absolutní, Perfektní start prosté jakéhokoli druhu vztahů a podmínek (Boha, absolutní osobnosti - v teismu ( zobrazit . > Theism), Jeden - v neoplatonismu ( viz NEOPLATONISM) atd.). encyklopedický slovník. 2009.