Encyklopedický slovník

Absolutní hodnota

Absolutní hodnota je ... Jaká je absolutní hodnota?

je absolutní hodnota (modul) reálného čísla a , non-záporné číslo (označenou | a |), stanoví takto: Je-li a ≥0, pak | a | = a , pokud a <0, pak | a | = - a . Například, | 3 | = 3, | -5 | = - (- 5) = 5, | 0 | = 0. Absolutní hodnota (modul) komplexního čísla z = x + iy ( x a v - reálná čísla) je číslo

. * Absolutní VELICHINAABSOLYUTNAYA hodnota (modul) reálného čísla a, nezáporné číslo (označeny A |), stanoví takto: v případě, že i 0, | a | = a, je-li <0, | a | = -a. Například. , | 3 | = 3, | -5 | = - (-5) = 5, | 0 | = 0. Absolutní hodnota (modul) komplexního čísla ( cm komplexní číslo.) Z = x + iy (x a y jsou reálná čísla) - číslo +.

encyklopedický slovník. 2009.