Encyklopedický slovník

Absorpční index

Absorpční index je ... Jaký je absorpční index?

absorpce pokazatelvelichina inverzní vzdálenost, ve které tok záření, který vytváří paralelní světelný paprsek je oslabený v důsledku absorpce v médiu 10 krát nebo e časy. Měřeno v cm -1 nebo v m -1 . * POKAZATELPOGLOSCHENIYA indexu absorpce, převrácená hodnota vzdálenosti, při které světelný tok vytváří paralelní světelný paprsek je zeslabena v důsledku absorpce média v 10-krát nebo e časů. Měřeno v cm - 1 nebo v m -1 .

encyklopedický slovník. 2009.