Abstrakt je ... Co je to abstrakt?

ABSTRAKT - a; f. [z lat. anotace - poznámka]. Stručný popis tématu. publikace nebo rukopis, který stanoví jejich obsah (obvykle ve formě seznamu hlavních témat) s uvedením jejich účelu, adresáta, vědecké nebo umělecké hodnoty. Psaní, skládání, psaní anotace pro smth. na smth. Zadejte anotaci pro smth. Krátká, rozšířená a. A. články, esej. A. o metodickém grantu. * * * abstrakt (z latinského anotace - poznámka), stručný popis obsahu prací tisku nebo rukopisu. * ANNOTATION ANNOTATION (z latinského anotace - poznámka), stručný popis obsahu děl z rukopisu nebo rukopisu.

encyklopedický slovník. 2009.