Encyklopedický slovník

Příslušenství minerály

Nerosty - to je ... Co je nerosty?

Příslušenství minerály (od středověké latiny accessorius. - Rozšíření), minerální látky, zahrnuty ve skalách ve velmi malém množství (<1%), ale jejich legitimní součástí, podle povahy doprovodných minerálů lze nastavit blízcí příbuzní a původ hornin * příslušenství MINERALYAKTSESSORNYE nerostné suroviny (od středověkého pancéřování accessorius. - prodloužení). minerály tvořící součást hornin ( viz HORN BREED NE) ve velmi malém množství (<1%), ale jsou legitimní součástí, podle povahy doprovodných minerálů lze nastavit blízcí příbuzní a původ kamenů

Collegiate Dictionary, 2009

<- 1 - ..! >