Encyklopedický slovník

Akustický záznam

Akustický záznam - to je ... Co je to akustický záznam?

karotazhmetod akustický geofyzikální průzkum v jamkách, na základě studie akustických vlastností hornin (šíření rychlosti a útlumu elastických vln) protíná vrtu. * Metody akustické PROTOKOLOVÁNÍ KAROTAZHAKUSTICHESKY geofyzikálních vyšetřování v jamkách ( cm. vrtání studní), na základě studie akustických vlastností hornin (šíření rychlosti a útlumu elastických vln), přes které studny.

encyklopedický slovník. 2009.