Encyklopedický slovník

Vyhledávač akustických rozsahů

Hledač akustického rozsahu ... Co je to hledač akustického rozsahu?

akustický dálkoměr hydroakustické zařízení pro určování vzdáleností pod vodou. Akční vyhledávač akustických rozsahů je založen na čase, kdy se vydává ultrazvukový signál, který vydává, aby se dostal do vzdálenosti od objektu a od něj. * * * ACOUSTIC DALOMERACUS PLNÉ VELIKOST, hydroakustický přístroj pro určení vzdáleností pod vodou. Činnost akustického detektoru rozsahu je založena na čase, kdy se vysílá ultrazvukový signál, který vydává, aby se dostal k vzdálenosti objektu a zpět.

encyklopedický slovník. 2009.