Encyklopedický slovník

Acoustoelectronics

Acoustoelectronics - to ... Co Acoustoelectronics?

akustoelektronikarazdel vědy a techniky na křižovatce pevného tělesa akustiky, fyziky polovodičů a elektroniky. Učení zesílení problémů a generování elastických vln reakcí této sloučeniny s nosičů náboje v průběhu jejich množení v polovodičích, přeměny a zpracování rádiových signálů akustické metody, a vytvoření příslušných zařízení. * * * AKUSTOELEKTRONIKAAKUSTOELEKTRONIKA oddíl vědy a techniky ve spojovacích pevných látek akustice, fyziky polovodičů a elektroniky. Učení zesílení problémů a generování elastických vln reakcí této sloučeniny s nosičů náboje v průběhu jejich množení v polovodičích, přeměny a zpracování rádiových signálů akustické metody, a vytvoření příslušných zařízení.

encyklopedický slovník. 2009.