Akvizice jsou ... Co je to pořízení?
styazh'anie ( Ř 20: 28; Př 10: 3; Jr 20: 5; Mic 4: 13), - akumulace bohatství získání položek .....

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.